Tuesday, February 16, 2010

ಶಿಶು ಪ್ರಾಸಗಳುಗಂಧದ ಗೆಳತಿ

ರೇಶಿಮೆ ಅಂಗಿ ಚಿಟ್ಟೆ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೊಂಟೆ

ಹೂವಿಂದ್ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವೆ
ಏನು ಹೊತ್ತು ತರುವೆ

ಜೋಡು ಪಕ್ಕ ಬಿಚ್ಚಿ
ರಸ ಹೀರತಿ ಚುಚ್ಚಿ

ಗಂಧದ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಬಾ
ಚಂದದ ಅಂಗಿ ತಾ ತಾ

ರೇಶಿಮೆ ಅಂಗಿ ಚಿಟ್ಟೆ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೊಂಟೆ
ಸವಿಗಾರ

ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರಾಮಾ
ನಮ್ಮ ಗಿಣಿ ರಾಮಾ

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಪುಚ್ಚ
ಅಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಚುಂಚ

ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಸವಿಗಾರ
ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಹದೂರ

ಅರಗಿಣಿ ಅಂತ ಅಂತಾರ
ಪಂಜರದಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ

ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರಾಮಾ
ನಮ್ಮ ಗಿಣಿ ರಾಮಾ


ಸರದಾರನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ
ಗುಡು ಗಡು ಮುತ್ತ್ಯಾನ ಕರೀಲೆ

ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣ
ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣ

ನಾಟ್ಯ ಕಲಿತ ನಟವರ
ಬಣ್ಣದ ಗರಿಯ ಸರದಾರ

ಮುತ್ತಿನ ಕೊಡೆಯ ಚಿತ್ತಾರ
ಹುತ್ತಿನ ಹುಳವೆ ಆಹಾರ

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ
ಗುಡು ಗುಡು ಮುತ್ಯಾನ ಕರೀಲೆಸೊಳ್ಳೆ

ಸೊಂಯ್ ಸೊಂಯ್ ಸೊಳ್ಳೆ
ಮೈತುಂಬ ಗುಳ್ಳೆ

ರೊಜ್ಜು ರಾಡಿ ಹೊಲಸು
ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸೊಗಸು

ಸೂಜಿ ಸೊಂಡಿ ಚುಚ್ಚಿ
ರಕ್ತ ಹೀರತಿ ಗಚ್ಚಿ

ಥಂಡಿ ಥಂಡಿ ಜ್ವರ
ಹಬ್ಬಿಸೂವಂತ ಶೂರ

ಸೊಂಯ್ ಸೊಂಯ್ ಸೊಳ್ಳೆ
ಮೈತುಂಬ ಗುಳ್ಳೆಆಕಳು

ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಆಕಳು
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಕ್ಕಲು

ಉದ್ದ ಕೊಂಬು ಕೊಳಗ
ನೀನು ನಮ್ಮ ಬಳಗ

ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾಲು
ಕರುವಿಗದರ ಪಾಲು

ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ
ಯಾರು ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ

ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಆಕಳು
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಒಕ್ಕಲು


ಗೂ ಗೂ ಗೂಗಿ

ಗೂ ಗೂ ಗೂ ಗೂಗಿ
ಹೆದರಸತಿ ಏನು ಕೂಗಿ

ಮಿಂಚುವ ಹಳದಿ ಕಣ್ಣ
ತಿಳಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ

ಬಾವುಗ ಬೆಕ್ಕಿನ ರೂಪ
ಹುಳ ತಿಂತಿ ಗಪ ಗಪ

ಹಗಲಿ ಗಿಡದಲಿ ಕೂತು
ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಗಸ್ತು

ಗೂ ಗೂ ಗೂ ಗೂಗಿ
ಹೆದರಸತಿ ಏನು ಕೂಗಿ


ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು

ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ
ಅದರಾಗೆರಡು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿ

ದಿನವೂ ತಪ್ಪದ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಿ
ಜೋಡ ಮರಿಗಳ ಸಾಕಿಬಿಟ್ಟಿ

ಈಟ ಈಟ ಗುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿ
ಹಾರು ಆಟ ಕಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಗೆಳೆತನ ಗಟ್ಟಿ

ಗುಬ್ಬಿ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ
ಅದರಾಗೆರಡು ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ

ಬಿಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕೀ
ಮಿನುಗೊ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ

ಬೆಳ್ಳ ಬೆಳ್ಳನೆ ಬಣ್ಣ
ಯಾರ ಬಳದಾರಣ್ಣ

ಕೊಕ್ಕು ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ
ಕ್ಯಾದಗಿ ಎಸಳೇನಣ್ಣ

ನನಗೂ ರೆಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು
ಚಂದದ ಪುಚ್ಚ ಚುಚ್ಚು

ಬಿಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಮಿನುಗೊ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ

ಕೋಗಿಲೆ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ್ನ ಕರೀಲೆ

ಹೊಳೆವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ
ಮಾಟ ಎಂಥ ಚೆನ್ನ

ಚೈತ್ರ ಬಂತು ನೋಡು
ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಹಾಡು

ಅಳಬ್ಯಾಡ ನೀ ಪರಪುಟ್ಟ
ಬಾ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾಟ

ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ
ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವನ್ನ ಕರೀಲೆ

೧೦

ಕಾಗಿ

ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಕಾಗಿ
ಬೀಗರ ಕರೀತಿ ಕೂಗಿ

ಕರಿಯ ಡಾಂಬರ ಬಣ್ಣ
ಆದರೂ ಮಿಂಚುವದಣ್ಣ

ಅಗಳು ಕಂಡರೆ ಚೀರಿ
ಬಳಗವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ

ಬೇವಿನ ಗಿಡಕೆ ಹಾರಿ
ಮಾಳಿಗೆ ಕುಂಬಿ ಏರಿ

ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಕಾಗಿ
ಬೀಗರ ಕರೀತಿ ಕೂಗಿ


೧೧

ಕೋಳಿ

ಕೂ ಕೂ ಕೂ ಕೋಳಿ
ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳಿ

ದಿನವೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತತ್ತಿ
ಅದರಲಿ ತುಂಬಿದೆ ಶಕ್ತಿ

ಕರಿ ಬಿಳಿ ಕೆಂದ ಬಣ್ಣ
ಬಡವರ ಮನೆಯ ಚಿನ್ನ

ಕು ಕು ಕು ಕುಕ್ಕಿ
ಕಾಳ ತಿಂತಿ ಹೆಕ್ಕಿ

ಕೂ ಕೂ ಕೂ ಕೋಳಿ
ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳಿ

೧೨

ಗುಬ್ಬಿ

ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಗುಬ್ಬಿ
ಏನು ಹೇಳಲಿ ಸುಬ್ಬಿ

ಕಾಂಕ್ರೆಟ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ಗೂಡ ಕಟ್ಟತಿ ಎಲ್ಲಿ

ಜೋಡಿ ಮರಿಗಳ ಸಾಕಿ
ಮಾಡತಿ ಹೆಂಗ ಜೋಕಿ

ಕಾಳು ಕಡಿಗಳ ಹೆಕ್ಕಿ
ತಿನ್ನಲಾಕಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕಿ

ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಗುಬ್ಬಿ
ಏನು ಹೇಳಲಿ ಸುಬ್ಬಿ

೧೩

ಮಂಗ

ಗೂಕ್ ಗೂಕ್ ಮಂಗ
ಲಾಗಾ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗ

ರಾಮನ ಸೇವೆ ಬಂಟ
ಲಂಕೆಗೆ ಹಾರಿ ಹೊಂಟ

ಕೊಡುವೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ
ಮಾಡಬೇಡ ಗದ್ದಲ

ಕೊಡೊ ನಿನ್ನ ಬಾಲ
ಒಂದೆರಡ ದಿನಕ ಸಾಲ

ಗೂಕ್ ಗೂಕ್ ಮಂಗ
ಲಾಗಾ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಂಗ
೧೪

ಮಳೆರಾಯ

ಹೊಯ್ಯೋ ಹೊಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ
ಇಷ್ಟೇಕ ಕಾಡತಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ

ತಟ್ಟಂತ ನೆಲಕ್ಕ ಸುರಿದಿಲ್ಲ
ಸಿಟ್ಟೇನ್ ನಿನಗ ನಮ್ಮ್ಯ್ಮಾಲ

ಸುಣ್ಣ ಕೊಡುವೆ ಸುರಿಯಪ್ಪ
ಬಣ್ಣ ಕೊಡುವೆ ಬಾರಪ್ಪ

ಕಳ್ಳೇ ಮಳ್ಳೇ ಆಡಲಾಕ
ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕುಣಿಲಾಕ

ಹೊಯ್ಯೇ ಹೊಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ
ಇಷ್ಟೇಕೆ ಕಾಡತಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ
೧೫

ಬಿಸ್ಕಿಟು

ದುಂಡನೆ ಮಾರಿ
ಬಿಸ್ಕಿಟು
ಪುಟ್ಟ ಪಾಪ
ತಿಂತಿತ್ತು

ಪಟ್ಟಂತ ಕೈ
ಜಾರಿ ಹೋಯ್ತು
ಮುಗಿಲ ಮೇಲೆ
ತೇಲೋಯ್ತು

[ಉತ್ತರ : ಚಂದಿರ}೧೬

ಬೇಸಿಗೆ

ಬಂತು ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ
ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿತು ಗಾಳಿಗೆ

ನೀರು ನೀರು ಎಂದು ನೀರನು
ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತ

ಬಂತು ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ
ಚಾಚಿ ಬೆಂಕಿ ನಾಲಿಗೆ

ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಎಂದು ಗಾಳಿಗೆ
ಗೋಳು ಗೋಳನು ಹೊಯ್ಸುತ್ತ

ಬಂತು ಬಂತು ಬೇಸಿಗೆ
ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿತು ಗಾಳಿಗೆ
೧೭

ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು

ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಸೈನ್ಯ ಬಂತು
ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತ
ಹ್ಯಾಟು ಬೂಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಸಲೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತ

ಡಂಡಂ ಡಂಡಂ ಡಂಡಂ ಎಂದು
ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತ
ತುತು ತುತು ತುತು ತು
ತ್ತೂರಿ ಊದುತ

ಹಲವು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ
ಗೀತೆ ನುಡಿಸುತ್ತ
ಧ್ವಜಕೆ ನಮಿಸಿ ದೇಶಕಾಗಿ
ಸೇವೆ ಮಾಡುತ
೧೮

ಕರಡಿ ಮರಿ

ಕರಡಿ ಮರಿಯು
ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿತ್ತು
ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು
ಕೀಳಲೆಂದು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿತ್ತು

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು
ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಬಳಗ ಕರೆದಿತ್ತು
ಕೆಳೆಯ ಗುಂಪು
ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತು


ಕೈಯಲೊಂದು
ಕೊಡಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಿಡವ ಹತ್ತಿತ್ತು
ಕೋಲಿನಿಂದ
ಕೌಲಿ ಮುರಿದು ಹಣ್ಣ ತಿಂದಿತ್ತು

ಕಂದ ಕೇಳಿ
ಕಕಾ ಬಳ್ಳಿ ಕಲಿತು ಕೊಂಡಿತು
೧೯

ನಾಗಪ್ಪ

ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಬುಸುಗುಡು ನಾಗ
ಹೊಟ್ಟಿ ಹೊಸಿತಿ ಯಾಕಪ್ಪ
ಜೋಡೆಳೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ನೀನು
ಕಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಹೆಳವಪ್ಪ

ಇರುವೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುತ್ತಿನ ಮನೆಯಲಿ
ವಾಸ ಮಾಡತಿ ಯಾಕಪ್ಪ
ಪುಂಗಿಯ ಊದಲು ಹೆಡೆಯನು ಬಿಚ್ಚಿ
ಮೈ ಮರೆಯುವ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ

ಹೆದರಲು ಬೇಡ ಹೆದರಿಸ ಬೇಡ
ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ನೀನಪ್ಪ
ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬ ಹಾಲನು ಕೊಡುವೆ
ಕುಡಿದು ಹೋಗಲು ಬಾರಪ್ಪ
೨೦

ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು

ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು
ನೆಲದಲಿ ಬೀಜ ಊರು

ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು
ಬಾವಿ ನೀರನು ಸೇದು

ಐದು ಆರು ಏಳು
ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಎಸಳು

ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು
ಗಿಡದಲಿ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಿತ್ತು

ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು
ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು ಎಂದೆಂದು
೨೧

ಪೆದ್ದ

ಅರಳೆ ಕೂದಲ
ಮೋಟು ಬಾಲದ
ಪೆದ್ದನು ಈತನು ನೋಡಣ್ಣ

ಥಂಡಿಯ ತಡೆಯಲು
ಕಂಬಳಿ ನೇಯಲು
ಈತನ ಕೂದಲು ಬೇಕಣ್ಣ

ನೆಲದಲಿ ಮುಖವನು
ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು
ಮೇಯುವದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಣ್ಣ

ಒಂದರ ಹಿಂದೆ
ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ
ಕೂಗುತ ನಡೆವನು ಕೇಳಣ್ಣ೨೨

ತುಂಟಿ

ನನ್ನ ತಂಗಿ ತುಂಟಿಯು
ಬಹಳ ಜಗಳಗಂಟಿಯು

ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆಯ
ಸಾಲನು ಸೇರಿಸಿ
ಮುತ್ತಿನ ಸರವನು ಮಾಡಿದಳು
ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಅಕ್ಷರ ನೋಡು
ಎನ್ನುತ ಸರಸದಿ ತೋರಿದಳು

ಕೊಂಬು ಇಲ್ಲದ
ಸೊನ್ನೆಯ ಸಾಲನು
ಹರುಷದಿ ಅಮ್ಮನು ನೋಡಿದಳು
ತಂಗಿ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ
ಮುತ್ತನೊಂದ ನೀಡಿದಳು


೨೩

ಕರಿ ಬೆಕ್ಕು

ಕರಿಯ ಬೆಕ್ಕು
ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು
ಕಿರಿಚು ಇಲಿಯು
ಕೀರಿ ಕೀರಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿತ್ತು

ಕುರುಡು ಬೆಕ್ಕು
ಕೂಗಿದಾಗ ಎಚ್ಚರಾಯಿತು
ಕೆರಳು ದನಿಯ
ಕೇಳಿ ಇಲಿಯು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು

ಕೈಯ ಕಡಬು
ಕೊರಳ ಚಕ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿತು
ಕೋಟಿ ತುಂಡು
ಕೌದಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಕೊಂಡಿತು

ಕಂಡ ಇಲಿಯು
ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು
ಕಕಾ ಬಳ್ಳಿ
ಕಲಿತ ಕಂದ ಹರುಷ ತಾಳಿತು

೨೪

ತುತ್ತು

ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು
ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡು

ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು
ಬೀಜ ಊರ ಬೇಕು

ಮೂರು ಮೂರು ಆರು
ನೆಲದಲಿ ಮೊಳಕೆ ಚಿಗುರು

ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು
ಮೆಂತೆ ಪಲ್ಲೆದ ಗಂಟು

ಐದು ಐದು ಹತ್ತು
ರೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ತುತ್ತು೨೫

ಗಮ್ಮತ್ತು


ಶಾಲೆಗೆ ಸೂಟಿ ಇವತ್ತು
ಅಡುವ ಆಟಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು
ಪಾಠಲೆಕ್ಕ ತಲೆಚಿಟ್ಟು
ಪುರಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು

ಬಣ್ಣದ ತುತ್ತೂರಿ ಹಳೆದಾತು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟು ಮುರದೋತು
ಹೀ ಮ್ಯಾನು ರಾಬೋಟು
ಟಿ ವಿ ನೋಡುವೆ ತುಸುಹೊತ್ತು

ವಾರಕ್ಕೊಂದೆ ರವಿವಾರ
ಯಾಕ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಯಾರ
ಶಾಲೆಯ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಇರಬಾರದ್ಯಾಕ ನಾಲ್ಕಾರ
೨೬

ಮಳೆ

ಕಡಲ ನೀರು ಕಾದು ಕಾದು
ಮೋಡವಾಯಿತು
ಕರಿಯ ಮೋಡ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ
ಮಳೆಯ ಸುರಿಸಿತು

ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ತುಂಬಿ ನೀರು
ನೀರೇ ಹರಿಯಿತು
ನೆಲವು ಆಗ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು
ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಿತು

ಗಿಡದ ತುಂಬ ಬಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲಿ
ಹೂವು ಅರಳಿತು
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ
ಕಂಪು ಹರಡಿತು


೨೭

ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರಶ್ನೆ -೧

ಪುಟ್ಟ- ಸೂರ್‍ಯ ನೀನು ಯಾವತ್ತು
ಬೆಂಕಿ ಉಗಳತಿ ಯಾಕಿಂತು

ಸೂರ್‍ಯ- ನಾನು ಉರಿದರೆ ಏನಾಯ್ತು
ಬೆಳಕನು ಕೊಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು

ಪುಟ್ಟ- ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ಬೇಸತ್ತು
ಮಲಗುವೆ ಏನು ತುಸು ಹೊತ್ತು

ಸೂರ್‍ಯ- ನಿದ್ರೆ ಬಾರದು ಎನಗೆಷ್ಟು
ಆಲಸಿಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು

೨೮

ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರಶ್ನೆ-೨

ಪುಟ್ಟ _ ಚಂದಿರ ನಿನಗೆ ತಂಪುಂಟು
ಹಗಲಲಿ ಯಾರ ಭಯವುಂಟು
ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಳ್ಳಷ್ಟು
ಏನಿದು ಹೇಳು ನಿನಗುಟ್ಟು
ಚಂದಿರ _ ತಿರುಗುವೆ ಭೂಮಿಯ ಮೈಸುತ್ತು
ಸ್ವಂತ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು
ಸೂರ್‍ಯನ ಬೆಳಕನೆ ನಾ ಹೊತ್ತು
ಬಿಂಬಿಸಿ ತೋರುವೆ ತಂಪೊತ್ತು೩೦

ಆಟ ಆಡು

ಆಡು ಆಡು
ಆಟ ಆಡು
ಆಡು ಆಡು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡು

ಮಾಡು ಮಾಡು
ಬೌಲ್ ಮಾಡು
ಓಡಿ ಬಂದು ಫಾಸ್ಟ ಮಾಡು

ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ
ಜೋರ ಹೊಡಿ
ಫೀಲ್ಡರ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಾಂಡರಿ ಹೊಡಿ

ಬಾರಿಸು ಬಾರಿಸು
ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸು
ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸು

ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ
ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿ
ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡಿ

ಹೊಡಿ ಹೊಡಿ
ಚಪ್ಪಳಿ ಹೊಡಿ
ಆಟ ಆಡಿ ಖುಷಿ ಪೆಡಿ
೩೧

ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಗಣಪ

ಗಣಪ ಬಂದ ಗಣಪ
ಚವತಿ ಚಲುವ ಗಣಪ

ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ
ಕುಳ್ಳ ಮೂರ್ತಿ
ಅಡ್ಡಾ ದಿಡ್ಡಿ ಗಣಪ
ಸುರುಳಿ ಸೊಂಡಿ
ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು
ಮರದ ಕಿವಿಯ ಟೊಣಪ

ಕರಿದ ಕಡಬು
ಹುರಿದ ಲಾಡು
ತಿಂಡಿ ಪೋತ ಗಣಪ
ತಿಂದು ತಿಂದು
ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡದರು
ಆಸೆ ಬಿಡದ ಟೊಣಪ

ತಂಟೆ ತರಲೆ
ತುಂಟ ಜಾಣ್ಮೆ
ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ದಿ ಗಣಪ
ವರುಷ ವರುಷ
ಚವತಿ ದಿವಸ
ಹಾಜರಾಗುವ ಟೊಣಪ೩೧

ಪುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ


ನಸುಕಲಿ ಎದ್ದು
ಕವನ ಬರೆಯಲು
ಕುಳಿತಳು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ

ಬರದೇ ಬರೆದಳು
ಹರಿದೇ ಹರಿದಳು
ತುಂಬಿತು ಕಸದ ಪುಟ್ಟಿ


೩೨


ಪುಟ್ಟ ಕವಿ


ಕೈಯಲಿ ಕುಂಚ
ಹಿಡಿದು ಪುಟ್ಟ
ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತ ಚಿತ್ರ

ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ
ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟ
ಗಾಂಧಿದೊಂದು ಚಿತ್ರ

ಉದ್ದನೆ ಮೂಗು
ದುಂಡ ಚಾಳೀಸು
ಕೈಯಲೊಂದು ಬಡಿಗೆ

ಬತ್ತಲೆ ಮೈಗೆ
ತುಂಡು ಪಂಚೆ
ಹಾಸು ಬೀಸಿನ ನಡಿಗೆ

ಬೋಳು ತಲೆಗೆ
ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ
ಆನೆಯಂಥ ಕಿವಿಯು

ಚಿತ್ರ ಕವಿತೆ
ಬರೆದ ಪುಟ್ಟ
ಆಗೆಬಿಟ್ಟ ಕವಿಯು
೩೩

ಒಗಟುಗಳುನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೆಂಥ ಜೋಡಿ
ಅಗಲಲಾರರು ಎಂದಿಗೂ

ಅದಲು ಬದಲು ಆಗದಂತೆ
ನಡೆವರಿವರು ಇಂದಿಗೂನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದರಲ್ಲಿಗೆ
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲಿ ಬರುವನು

ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣದಂತೆ
ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುವನು


ಉತ್ತರಗಳು: ೧. ಚಪ್ಪಲಿ
೨. ನೆರಳು


೩೪

ಒಗಟುಗಳುಕಪ್ಪಗಿರವುದು ಕಾಗೆಯಲ್ಲ
ಬೆಳ್ಳಗಿರುವುದು ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲ
ನೀರು ಇರುವುದು ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ
ಏನು ಏನು ಇದು ಏನು
ಕಂದನೆ ಬಿಡಿಸು ಒಗಟನ್ನುಹತ್ತು ತಲೆ ಕೆಂಪುಂಟು
ಆರು ತಲೆ ಕಪ್ಪುಂಟು
ನಾನಾರು ನಾನಾರು
ಎಲೆ ಕಂದ ನೀ ಹೇಳು
ಹೇಳದಿರೆ ತಲೆ ಹೋಳು


ಉತ್ತರಗಲು :೧ ಕಣ್ಣು
೨ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ

No comments: