Tuesday, February 16, 2010

ಮುತ್ತುಗಳು

. ನೀರ ಮುತ್ತುಗಳು

೧.

ನೀರೆ,
ಧೋ ಧೋ ಎಂದು
ಸುರಿವ
ನಿನ್ನ
ಒಲುಮೆ ಮಳೆಗೆ
ತುಂಬಿದ
ನನ್ನ
ಭಾವ ಕೋಡಿ
ಭೋರ್ಗರೆದು
ಹೊರಚೆಲ್ಲಿದ
ನೀರ ಮುತ್ತುಗಳು

ನನ್ನ-ಕವನಗಳು

೨.

ಬಯಕೆ ಕಾಣಿಕೆ

ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ
ಮತ್ತಿನಲೆ
ಮಾಡಿದ

ನೀರ-ಮತ್ತುಗಳ
ನಿನಗೇ
ಅರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು
ನನ್ನ ಬಯಕೆ
ಅಲ್ಲೆ,
ಬೇರೇನಿದೆ
ನನ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು
ಕಾಣಿಕೆ |


ಇನಿಯಳೆ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ-ಗೂಡು
ಒಡೆದು
ತಟಕಿಕ್ಕಲಿರುವ
ಜೇನ-ಹನಿಗಳು

ನನ್ನ ಕವನಗಳು
ಪ್ರಿಯಳೆ,
ಬಿಚ್ಚಿ ಅರಳಿನಿಂತ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ-ಹೂವಿನ
ಪರಿಮಳಕೆ
ಮೋಹಿಸಿಬಂದ
ತುಂಬಿಗಳು

ನನ್ನ-ಕವನಗಳು |
ನೀರೆ
ವಿರಹದ
ಆ ತುದಿಯಿಂದ
ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ
ಮೊದಲ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ
ನೀ
ಪಡೆದ ವಿಕೆಟ್ಟುಗಳು
ಈ ನನ್ನ
ಕವನಗಳು

ನಲ್ಲೆ
ನಿನ್ನ
ಒಲುಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟಿನ
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ
ನಾ
ಬಾರಿಸಿದ
ಬಾಂಡರಿ-ಸಿಕ್ಸರುಗಳು
ಈ ನನ್ನ ಪದ್ಯಗಳು

ಗೆಳತಿ
ದಾಂಪತ್ಯದಗಲಿಕೆಯ
ನೋವಿನಲಿ
ಅನುಭವದ
ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪಾಠದಲಿ
ಕಲಿತ
ಅಕ್ಕರಗಳು

ನನ್ನ
ಪದ್ಯಗಳು


ನಲ್ಲೆ
ಬಾಳ ಸಂಪುಟದ
ದಾಂಪತ್ಯ-ಅಧ್ಯಾಯದ
ನೆನಪ ಪುಟಗಳು

ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ-ಪುಟ್ಟ
ಪದ್ಯಗಳು


ನೀರೆ
ನಿನ್ನ ನೆನಪ-ಮೋಡಕೆ
ಎದೆಯ
ತಂಪು ತಾಕೆ
ಉದುರಿದ

ನೀರ ಮುತ್ತುಗಳು
ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆ
ಮನ್ನಿಸಲಾರೆಯ
ನಲ್ಲನ ಈ ಕೋರಿಕೆ

೧೦
ಗೆಳತಿ
ಹಗಲಿರುಳೂ
ನನ್ನ ಕಾಡಿ
ಕಾಗದದ ತುಂಬೆಲ್ಲ
ಮೂಡಿ ಬರುವ

ಕವನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಆಡುವುದು
ನಿನ್ನದೇ ಮೋಡಿ
ಹೇಳು ಪ್ರಿಯೆ
ಅವಕೇಕೆ ಹಾಕಲಿ ಬೇಡಿ |
೧೧

ಹುಚ್ಚ |

ಮಾತಿಗೆ ನಿಲುಕದ
ಮೌನದಾಚೆಯ
ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನು
ಅಕ್ಷರ-ಶಬ್ದ-ವಾಕ್ಯಗಳಲಿ
ಸೆರೆಗ್ಯಯಲೆಳಸುವ
ಕವಿ
ಎಂಥ ಹುಚ್ಚ |

೧೨

ವ್ಯತ್ಯಾಸ

ಕ್ಷ-ಕಿರಣವೇ
ನೀ
ಕಾಯ ಕವಚ ವೇದಿ
ನಲ್ಲೆ
ನಿನ್ನ-ಅಕ್ಷಿ
ಹೃದಯ ಸಂವೇದಿ|

೧೩

ಗೊತ್ತೆ ?

ನಲ್ಲೆ,
ಕಾಯ ಕಾಂತಾರವ
ಭೇದಿಸಿ
ಭಾವ ಬಯಲನಾಕ್ರಮಿಸಿ
ಗುಪಿತ ಅಂತರಾಳವ
ಶೋಧಿಸಿ-
ಬಿಡುವ ನಿನ್ನ ಬಗೆಗಣ್ಣ
ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೆ ?೧೪

ನೀರೆ,
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ-ಪಕ್ಕ
ಗರಿಗೆದರಿ
ಬರಬೇಕಂದಿದ್ದೇನೆ
ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ
ನನಗೀಗ
ಇರುವುದು
ಒಂದೇ ಒಂದು
ಈ ಕಲ್ಪನೆ ದಾರಿ

೧೫
ನೀರೆ,
ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ
ನನ್ನ
ಭಾವ ಬುಗ್ಗೆಗಳಿಗೆ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪೇ
ಮೂಲಸೆಲೆ
ಅನುಪಮ
ಕಲೆಯ ನೆಲೆ


೧೫
ಮಯೂರ ಚಿತ್ತಾರ

ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ
ನಲಿದು
ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ
ಮನಮಯೂರ
ತೆರೆದು
ನೂರು ನೂರು
ಬಣ್ಣಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ
ಚಿತ್ತಾರ೧೬
ಚೋದ್ಯ


ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಆಗಸದಿ
ಮಿನುಗುತಿವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ
ಹಗಲು ಇರುಳು
ಇದ ಕಂಡ ಸೂರ್‍ಯ
ಕಚ್ಚಿದ ಬೆರಳು

೧೭

ಒಗಟು

ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಅಂಗಳದಿ
ಆಡಿ-ಓಡಿ
ಎದ್ದು-ಬಿದ್ದು
ಹೊರಳಾಡಿದರೂ
ದಣಿವಿಲ್ಲ
ಯಾಕಡಂಬುದೇ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಹೊಳೆದಿಲ್ಲ

೧೮

ರಾಗರತಿ
ಗೆಳತಿ,
ಭಾವ ಮೂಡಣದಿ
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಸೂರ್‍ಯನ
ಉದಯ
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ
ಹೊಂಬಣ್ಣ ಓಕುಳಿ
ಆಕಾಶ ಹೃದಯ
೧೯

ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಪ್ರಿಯೆ
ವಿರಹ ಆಗಸದಿ ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಚಂದ್ರ ಮೂಡಲು
ಹೃದಯ ಬವಿಯೆಲ್ಲ
ಹಾಲ್ಗಡಲು
೨೦

ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮೈಯ ಮಾಮರ
ಪಲ್ಲವವ ಹೆಕ್ಕಿ
ಮನ ಕೋಗಿಲೆ ಮಧುರ ಗೀತೆ
ಹಾಡಿದೆ
ಬಯಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮರವ ತಬ್ಬಿ
ಹೋವರಳಿಸಿ
ತುಂಬಿಗಾಗಿ
ಕಾದಿದೆ

೨೧
ಮಲ್ಲಿಗೆ
ನಲ್ಲೆ,
ನೀ
ಮೌನ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸ್ಪರ್ಶ ಕೋಗಿಲೆ
ದೃಶ್ಯ ಶಾಮಲೆ
ಸಿರಿಗಂಧದನುರಾಗ ಮಾಲೆ
೨೨
ವಿಚಿತ್ರ

ಪ್ರೀತಿ‌ಎಂದರೇನು- ಎಂದೆ
ಸಿಹಿ ಎಂದರೇನು- ಎಂದಳು
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿದಲ್ಲ- ಎಂದರೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉತ್ತರ-ಎಂದು
ನಗಬೇಕೆ ?

೨೩
ಪಟ
ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಪಟಕೆ
ಪ್ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಕಟ್ಟಿ
ಮನ ಬಾಲಂಗೋಸಿ ಹಚ್ಚಿ
ಹೃದಯ ನೂಲ ಬಿಚ್ಚಿ
ಅನುರಾಗದಾಗಸದಲಿ
ಹಾರಬಿಟ್ಟಿರುವೆ
ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ
ಅಲುಗದ

ಪಟದ ದಿಟಕೆ
ನಾನೇ ಬೆಚ್ಚಿರುವೆ
೨೪
ಪ್ರತಿಫಲ

ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆ ಆಗಸ
ಅದೆಷ್ಟು ಬಿತ್ತರ ?
ಒಲುಮೆ ಶಿಖರ
ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ?
ಒಲುಮೆ ಸರೋವರ
ಅದೆಷ್ಟು ಆಳ ?
ಒಲುಮೆ ಸಾಗರ
ಅದೆಷ್ಟು ಅಪರಂಪಾರ ?

ಬಿತ್ತರಕೆ ಹಾರಿ
ಎತ್ತರಕೆ ಏರಿ
ಆಳಕೆ ಇಳಿದುದಕೆ

ಅಪಂಪಾರಕೆ ಸಾರಿದುದಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ?
ಆ ಸುಖ ವರ್ಣಿಸಲಸದಳ |


೨೫
ಬೇಲಿ

ನಲ್ಲೆ ,
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಬೀಜ
ಹೃದಯ ಭೂಮಿಯಲಿ
ಕಲ್ಪನೆ ನೀರ
ಕುಡಿದು
ಮಳಕೆಯೊಡೆದು
ಬೆಳೆಯುತಿದೆ
ಬಳಕುತಿದೆ
ಮರೆವು ದನ ನುಗ್ಯಾವೆಂದು
ಮನ ಬೇಲಿಯ ಹಚ್ಚಿ
ಕಣ್ಣ ಕೀಲಿಸಿ
ಕಾಯ ಬೇಕಿದೆ |೨೬
ಹಸಿರು- ಉಸಿರು

ಗೆಳತಿ,
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಸಸಿಯ
ಹೃದಯ ಅಂಗಳದಿ
ಮನ ಮಣ್ಣ
ಹದ ಮಾಡಿ
ಒಲುಮೆ ನೀರ ಹೊಯ್ದು
ಮುದವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ
ಈಗ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು
ಅದೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು

೨೭

ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ತೋಟದಿ ಅರಳಿದ
ಅನುರಾಗ ಹೂಗಳಲಿ
ಸೂಸುತಿದೆ ಪರಿಮಳ
ಅದ ಹೀರಿದಷ್ಟೂ
ನನ್ನ ಮನದುಂಬಿಗೆ
ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆಂಬ
ಕಳವಳ
ತಳಮಳ |

೨೮
ಚಿಂತೆ

ಗೆಳತಿ,

ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಚಂದ್ರ
ದಿನ ದಿನಕೆ
ಬೆಳೆದರೆ
ಚಿಂತೆ
ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ
ಬೆಳೆವುದು
ಯಾವ ಬಗೆ
ಹೇಳು ಪ್ರಿಯೆ
ಸಹಿಸಲಿ ಹೇಗೆ
ಈ ಬೇಗೆ
೨೯
ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ
ನೆನಪ ಗಾಯದ
ಸುತ್ತ
ನವೆತ ಕೆರೆತ ಹಿತ
ಅದು ಹಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ
ಉರಿತ
[ಯಾವುದಿದೆ ಇದಕಿಂತ ಹರಿತ ?]

೩೦
ಅಪ್ಪುಗೆ

ಅವಿನಾಭಾವ
ಸಂಬಂಧದ
ಅದ್ವೈತ
ದೇಹಿಗಳ
ಅನಂತ ಬೆಸುಗೆ

೩೧
ತಿಂಗಳು
ನಲ್ಲೆ,
ವಿರಹ ಕಾರಿರುಳ ಕತ್ತಲೆಯಲಿ
ಬೆಳದಿಂಗಳಿಸುವ ತಿಂಗಳು
ನಿನ್ನ ನೆನಪು
೩೨
ನೆನಪು

ನಲ್ಲೆ,
ವಿರಹ ಮರುಭೂಮಿಯ
ಓಯಾಸಿಸ್
ನಿನ್ನ ನೆನಪು

೩೩
ಬಂಧಿ

ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ
ಬಿಸಿಯುಸಿರಿಗೇಕೆ
ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ
ನೀನಲ್ಲಿ
ದೂರ ತವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ
ನನಗೆ
ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ |


೩೪
ವೈದ್ಯೆ

ನಲ್ಲೆ,
ವಿರಹ ಹೆಬ್ಬಾವು
ಕಚ್ಚಿ ವಿಷ ಏರಿದೆ
ನರನರಕೂ
ನೀ
ಬಂದಲ್ಲದೆ
ವಿಷವಿಳಿಯದಿದು
ಬೇರಾವ
ಗಾರುಡಿಗನ
ಔಷಧಕೂ

೩೫
ಶಾಪವಲ್ಲ
ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ ವಿರಹ
ಧಗೆಯಲಿ
ಬೆಂದ ನನಗೆ
ತಾಳಿಕೋಟಿಯ
ಎಪ್ರಿಲ್- ಬಿಸಿಲು
ತಾಪವಲ್ಲ-ಶಾಪವಲ್ಲ
೩೬

ಗೆಳತಿ,
ನಿನ್ನ
ವಿರಹದುರಿಯಲಿ
ಬೆಂದು
ಉಸಿಡುವ
ನನ್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪದಗಳಿಗೂ
ಈಗ ಶಬ್ದಮೀರಿದ
ಅನುಭವದ ಧ್ವನಿ೩೭
ವರ್ಷಧಾರೆ

ನಲ್ಲೆ,
ವಿರಹ ಬಿರುಬಿಸಿಲ
ಧಗೆಗೆ ಬೆಂದ
ಹೃದಯ -ಬುವಿಗೆ
ನಿನ್ನ
ಆಗಮನ-ವರ್ಷಧಾರೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಹೊಸ ಜೀವಕಳೆಯ
ಸೂರೆ

೩೮
ಜಪ
ನಲ್ಲೆ,
ನೀ
ಸಾಕಿದ ಗಿಳಿ
ಹಗಲಿರರುಳೂ
ಜಪಿಸುತಿದೆ
ನಿನ್ನ ನಾಮ
ರಾಮ ರಾಮಾ
ಎಷ್ಟು ಸಂತೈಸಿದರೂ
ಅದಕಿಲ್ಲ
ವಿರಾಮ
ಅಲ್ಲೆ,
ನೀನೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ
ಅದಕೆಲ್ಲಿ
ಸಂಭ್ರಮ |


೩೯

ನಲ್ಲೆ ,
ನಿನ್ನ
ಪ್ರೀತಿ-ಪಂಜರದದಲಿರುವ
ನನ್ನ
ಮನ-ಗಿಳಿಯು
ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದರೂ
ಃರಿಹೋಗಬಯಸದು ಏಕೆ |
ಪಾಪ
ಅದನಾರು
ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಜೋಕೆ |

೪೦
ನಲ್ಲೆ,
ನೀ ಬಿಗಿದ
ಪ್ರೇಮ ಪಾಶ ಸಡಿಲಗೊಲಿಸಿದಷ್ಟೂ
ಬಿಗಿಯುತಿದೆ
ಮೈ-ಮನ-ಹೃದಯಗಳ
ನಲ್ಲೆ
ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಾನೊಲ್ಲೆ
ಇದಕೆ ಔಷಧಿಯ
ನೀಬಲ್ಲೆ

೪೧

ನಲ್ಲೆ,
ನೀನಿರುವುದು
ದೂರದ ಅಬ್ಬೆಯ-ಕೇರಿ
ಆದರೂ ಕೆಣಕುವೆ
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ
ದಿನದಿನಕೂ
ಕನಸು ಮನಸಲಿ ಸೇರಿ

ರೀ sss
ನೀವಿರುವುದು
ದೂರದ ತಾಳಿಯ ಕೋಟಿ
ಆದರೂ ಆಗುವುದು
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂ
ದಿನದಿನಕೂ
ಕನಸು ಮನಸಲಿ ಭೇಟಿ
೪೨
ನನ್ನವಳು
ನಲ್ಲೆ,
ಒಂದು ಮುತ್ತು
ಇದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ
ಮಗುವಾದರೂ
ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ
ನನ್ನದೇ ಬಡಬಡಿಕೆ
ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ
ಎಂದು
ಹುಸಿ ಮುನಿಸಲಿ
ಬಂದಳು ಸನಿಹಕೆ
ಮೊಗ ಚಾಚಿ
ತುಟಿ ಹಚ್ಚಿದಳು
ಗಲ್ಲಕೆ


೪೩
ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ ಚೆಲುವಿನಲಿ
ನನಗೇಕಿನಿತು ಮೋಹ
ಎನಿತು
ನೋಡಿದರೂ
ಕೂಡಿದರೂ
ತೀರದೀ ದಾಹ

೪೪
ಮುಕ್ತ
ನಲ್ಲೆ,
ನಿನ್ನ-ಒಲವು
ಆಕ್ಟೋಪಸ್
ಹಿಡಿತದಲಿದ್ದರೂ
ನಾ
ಎಲ್ಲ ಬಂಧನ
ಕಳಚಿಕೊಂಡ ಮಕ್ತ

೪೫
ಏಕಾಂತ
ನಲ್ಲ-ನಲ್ಲೆಯರ
ಅಂತರಾಳದ
ಮೂಡಿಬರದ
ಭಾವಗಳನೆಲ್ಲ
ಗೂಢವಾಗಿ
ಗಾಢವಾಗಿ
ನೂರು ನೂರು
ಮಡಿಯಾಗಿ
ಅನುಭವಿಸಲು
ದೊರೆತ
ಅದೃಷ್ಟ-ಸಮಯ
೪೬
ನಲ್ಲೆಗೆ
ಬರೆಯಿರೆಂದಳು
ಹಾಯಿಕು : ನೀ
ಓದಿದೆರೆಷ್ಟುಬೇಕು ?
೪೭
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದೇ
ಕರಾರು : ಹೇಳಿದಿರೋ
ತಕರಾರು


೪೮
ಎಚ್ಚರ
ದ್ರೌಪತಿಯ ಸೀರೆ
ತೊಟ್ಟ ನೀರೆ
ದುಶ್ಶಾಸನರಿದ್ದಾರೆ |
೪೯
ಬಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
ಸಾಲು : ಹೆಪ್ಪಾಯಿತದೋ
ಕೆನೆಹಾಲು
೫೦
ಒಹೋ ಸುಂದರಿ
ಭೀಮನ ರತಿ
ಆತು ಮಂಗಳಾರತಿ
೫೧
ಗಿಡಕಡಿದರೆ
ಜಗ ಬೋಳು ಬೋಳು
ತಪ್ಪದು ಗೋಳು
೫೨
ಏನೀ ವ್ಯಾಕರಣ
ಹಚ್ಚು ಪಂಡಿತರ
ದುರಾಕ್ರಮನ
೫೪
ದಹಿನೆಂಟು ನಂಗೆ
ವಯೋಮಾನ
ಮಾಡಲು ಮತದಾನ
೫೫
ಚುಟುಕು
ಬರೆಯುವುದು
ಏನು ಮಹಾ
ಇಂಥ ಚುಟುಕು :
ಕುಡಿದಂತೆ
ನೀರು
ಒಂದು ಗುಟುಕು
೫೬
ಪತ್ರಿಕಾ
ಮರಭೂಮಿಯ
ಓಯಾಸಿಸ್ಸು |
೫೭
ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ಮೋಡದಲಿ
ಫಳ್-ಎಂದು
ಹೊಳೆಯುವ
ಕೋಲ್ಮಿಂಚು


೫೮
ಚುಟುಕು
ಏನು
ಮಹಾ-
ಎನಬೇಡ
ಅದು ಅಟಂ-
ಮರಿಬೇಡ
೫೯
ಹಸುಳೆಯ
ಹಾಲುಗಲ್ಲದ
ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು-
ಈ ಚುಟುಕು
೬೦
ಹಿಡಿ ಹಿಡಿ
ಕಸಗಾಯಿಳಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ
ಈ ಚುಟುಕು
೬೧
ಚುಟುಕು ಎಂದರೆ
ಎಂಥಾ ಚುಳುಕು
ಹುಲ್ಲ ಮೇಲಿನ
ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿಯಲ್ಲೇ
ಅಡಕಿರಿಸಿಟ್ಟಂತೆ
ಸೂರ್‍ಯನ
ಥಳಕು- ಬೆಳಕು
೬೨
ಸಾಸಿವೆಯಷ್ಟೇ
ಇದೆ ಆಕಾರ
ಅಚ್ಚರಿ ಅಚ್ಚರಿ
ಸಪ್ತ ಸಾಗರವೂ
ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರ
೬೩
ಕಾಣುವುದು ಇದು
ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು
ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಇಗೋ ನೋಡು
ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ
ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ
೬೪
ಕಾವ್ಯ
ರಸಗವಳದಲ್ಲಿಯ
ಉಪ್ಪಿನ ಕಾಯಿ |


೬೫
ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ

ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಗೆ
ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ
ಧರೆ-
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ
ಅಡುವ ಮೋಡದ
ಹಿಂಡು
ಫಳ್ಳನೇ ಮಿಂಚಿ
ಸಿಡಿಲೆರಗಿ
ಮಳೆ
ಕಪ್ಪರಸಿ
ಎಂದು ಬಿದ್ದಿತೋ ?

No comments: